Selecteer een pagina

DUMIPRO

belangenorganisatie van duurzame mineralen producenten

DUMIPRO is een belangenorganisatie van duurzame mineralen producenten uit Nederland die samen een groot deel van alle mineralenproducten uit mest produceren. Uitgangspunt van DUMIPRO is een professionele sector die zorgt voor het hergebruik van nutriënten en organische stoffen uit dierlijk mest om zo bij te dragen aan de doelstellingen van Nederland op het gebied van duurzaamheid, milieu en de circulaire economie.

DUMIPRO biedt de Nederlandse veehouderij een betaalbare en verantwoorde mogelijkheid voor de afzet van hun mest. Ze biedt akkerbouwers en tuinders in gebieden met een mineralentekort, doeltreffende meststoffen voor de productie van voedsel, bloemen en planten.

VISIE

Nederland is een rijk land door haar overschot aan mineralen. Dat terwijl er wereldwijd juist een flink tekort is aan mineralen voor vooral de duurzame productie van voedsel. Voor ons land is een belangrijke rol weggelegd in het oplossen van het wereldwijde mineralentekort.

FOCUS voor 2020

In 2020 zal de belangrijkste focus voor DumiPro zijn: “Het bijdragen aan kwalitatief goede regelgeving, op Europees, nationaal en provinciaal gebied.” Binnen de Europese Unie word veel gesproken over de nieuwe verordening 2019/1009 inzake het op de markt aanbieden van EU bemestingsproducten. Dit zijn producten die geproduceerd worden uit afval, EN een punt in de afvalketen hebben bereikt. Deze producten zijn niet langer risicovol voor het milieu of de volksgezondheid en daarom kunnen deze producten toegelaten worden tot het vrije handelsverkeer in de EU. Denk hierbij aan producten zoals verrijkte compostproducten, korrels of ECHTE kunstmestvervangers. Voor de leden van DumiPro is het van belang dat deze wetgeving goed geïmplementeerd wordt in Nederland en de rest van Europa zodat de administratieve belasting omlaag gaat. Verder is binnen de Europese Unie nu het programma “Green Deal” actief, wat ervoor moet zorgen dat de Europese Unie in 2050
klimaatneutraal is. Hierin worden plannen geschreven zoals aanpassingen binnen het algemene agrarische beleid, en aanpassing van de wet zodat mineralen die teruggewonnen zijn uit mest geen afval meer zijn. Op nationaal niveau wordt veel gesproken over de herbezinning van het mestbeleid. Hoewel deze wetgeving natuurlijk als eerste van belang is voor de producenten van mest, is het voor DumiPro van belang dat er bij nieuwe wetgeving ook voldoende ruimte komt voor verwerkers die producten maken uit de mest. Verder heeft DumiPro de ambitie om een significante bijdragen te leveren aan het programma “Samen werken in een Eerlijke keten” om fraude met mest tegen te gaan. Tevens is er door het Joint Research Centrum van de EU nieuw advies op komst voor het gebruik van producten uit mest op eigen bodem binnen de Nitraatrichtlijn, ook hier levert DumiPro een bijdrage door deze eisen kritisch te bekijken.

CONTACT

DUMIPRO wil hét aanspreekpunt zijn op het gebied van de hoogwaardige mineralenproductie voor overheden, toeleveranciers, afnemers en ketenpartners. Zij kunnen bij DUMIPRO terecht voor vragen, visieontwikkeling, innovaties, ondernemen en samenwerking.

DUMIPRO

Brightland Campus, Villa Flora Venlo

St Jansweg 20 

5928 RC Venlo

info@dumipro.nl

CONTACTFORMULIER

Velden met een * zijn verplicht in te vullen velden